RSS

Category Archives: About UniMAP

Pusat Pengajian Kejuruteraan Komputer dan Perhubungan

Pusat Pengajian Kejuruteraan Komputer dan Perhubungan (PPKKP) menawarkan Doktor Falsafah, Sarjana dan Sarjana Muda dalam bidang Kejuruteraan Komputer, Kejuruteraan Perhubungan (Telekomunikasi), Kejuruteraan Rangkaian Komputer dan Diploma Kejuruteraan Komputer. Program ini menyediakan pelajar untuk kerjaya masa depan mereka dalam industri berikut: elektronik dan elektrik, industri IT, industria akademik dan sektor-sektor teknikal swasta atau kerajaan. PPKKP memberikan pengajaran yang terbaik untuk pengajaran, pembelajaran dan suasana penyelidikan. PPKKP meletakkan keutamaan tinggi pada pembangunan dan mengekalkan kegiatan penyelidikan yang inovatif bagi meningkatkan mutu pendidikan supaya kekal relevan dan kompetitif di peringkat serantau, nasional dan antarabangsa. Ini dapat dicapai dengan menyediakan sumber manusia dan kemudahan bagi mengintegrasi dan menerapkan pengetahuan dan teknologi baru.
PPKKP mempunyai makmal yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan terkini. Makmal-makmal ini memudahkan proses pengajaran dalam bidang-bidang seperti pengaturcaraan komputer, mikropemproses, sistem telekomunikasi, antena dan gelombang mikro, sistem terbenam, rangkaian komputer dan elektronik.

Program Yang Ditawarkan

Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Komputer) (RK20)
Program Kejuruteraan Komputer menyediakan pendidikan berkualiti tinggi dan menyiapkan diri pelajar untuk berjaya dalam kerjaya sama ada dalam sektor industri dan kerajaan. Para pelajar “belajar untuk belajar” sehingga dapat menyesuaikan diri dalam apa jua perubahan yang berlaku dalam bidang komputer. Siswazah juga dipersiapkan bagi menyambung pengajian ke peringkat sarjana. Siswazah yang dihasilkan memiliki kemahiran komunikasi, menulis serta pemahaman yang baik berkaitan isu-isu etika dalam bidang komputer.
Kurikulum Program Kejuruteraan Komputer menekankan kedua-dua aspek iaitu sistem desain hardware dan software dan memastikan pengalaman rekacipta, meliputi kajian analitis dan eksperimen, berintegrasi dalam seluruh program untuk bekerja jauh ke hadapan. Projek berasaskan rekacipta diterapkan dalam kuliah dan projek makmal. Setiap pelajar perlu menyelesaikan sebuah projek rekabentuk utama (final year project) pada tahun akhir pengajian.

Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Perhubungan) (RK53)

Fokus program Sarjana Muda Kejuruteraan Perhubungan adalah untuk menyediakan pendidikan moden berkaitan dengan rangkaian dan sistem telekomunikasi. Program ini secara khusus memberikan asas pendidikan yang kukuh dalam bidang rangkaian komputer dan perhubungan, elektrik, elektronik, elektromagnet, komputer, sistem digital dan komunikasi. Penguasaan dalam bidang ini memberikan pelajar kemampuan untuk menyesuaikan diri dan mampu menjadi pemimpin melalui pengetahuan fundamental yang menjadi asas perkembangan teknologi yang kerap berubah. Pelajar dilatih dalam pelbagai sub-bidang kejuruteraan sistem telekomunikasi bagi mempersiapkan mereka untuk berjaya dalam kerjaya dalam bidang telekomunikasi data, telekomunikasi mudah alih, senibina rangkaian, sistem rangkaian tanpa wayar, rangkaian optik dan rangkaian generasi termaju.
Program ini memastikan bahawa pengalaman rekacipta melalui kajian analitikal dan eksperimen, diintegrasikan dalam struktur kurikulum secara tersusun. Projek berasaskan rekacipta diterapkan dalam kuliah dan projek makmal. Setiap pelajar perlu menyelesaikan sebuah projek rekabentuk utama (final year project) pada tahun akhir pengajian.

Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Rangkaian Komputer) (RK93)

Program Kejuruteraan Rangkaian Komputer adalah untuk menyediakan pendidikan yang moden dalam bidang rangkaian komputer tanpa wayar dan kabel, protokol rangkaian, senibina sistem komunikasi data. Program ini secara khusus menyediakan pendidikan asas yang kukuh dalam bidang penghantaran data digital, sumber pengkodan, pengkodan dan pengkodan saluran, Internet dan protokol intra-net, senibina rangkaian, dan kaedah modulasi digital di samping konsep asas rangkaian komputer, elektrik, elektronik, elektromagnet, komputer, digital sistem dan telekomunikasi. Penguasaan dalam bidang ini memberikan pelajar kemampuan untuk merancang, melaksanakan dan menjaga semua jenis antara/intra rangkaian yang sangat penting bagi kebanyakan industri. Ini mempersiapkan mereka untuk masa depan kerjaya yang cemerlang dan berjaya dalam bidang telekomunikasi, rangkaian komunikasi data, senibina rangkaian, sistem rangkaian tanpa wayar, rangkaian optik dan rangkaian termaju. Program ini direka dengan teliti untuk memberikan para pelajar kemahiran yang diperlukan untuk merancang, menganalisis, memasangan, mengkonfigurasi, dan menjaga rangkaian syarikat yang besar.
Program ini memastikan bahawa pengalaman rekacipta melalui kajian analitikal dan eksperimen diintegrasikan dalam struktur kurikulum secara tersusun. Projek berasaskan rekacipta diterapkan dalam kuliah dan projek makmal. Setiap pelajar perlu menyelesaikan sebuah projek rekabentuk utama (final year project) pada tahun akhir pengajian.
Siswazah program ini mempunyai pengetahuan yang komprehensif dalam bidang elektronik dan rangkaian komputer khususnya dalam perancangan, penyelesaian, mengurus dan penyelesaian masalah bagi sistem rangkaian telekomunikasi. Mereka bersedia untuk memasuki pekerjaan sebagai jurutera elektronik, pentadbir rangkaian, ahli komputer dan jurutera sokongan rangkaian. Siswazah mampu untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran dan perubahan dalam bidang komputer dan rangkaian di syarikat industri dan perniagaan.

Diploma Kejuruteraan (Kejuruteraan Komputer) (RK2404)
Program Diploma Kejuruteraan Komputer di PPKKP menekankan teori dan kemahiran praktikal berkaitan perkakasan (hardware) dan kejuruteraan perisian. Perkara ini dicapai oleh pelajar melalui beberapa kursus seperti sistem digital, elektrik dan elektronik, pengawal mikro, sistem terbenam, senibina komputer, telekomunikasi data dan rangkaian, kejuruteraan perisian dan sistem pangkalan data. Program ini melibatkan rekacipta menggunakan sistem terbenam, instrumentasi elektronik dan pengaturcaraan PLC. Pelajar dilengkapi dengan pengetahuan teori dan kemahiran praktikal yang untuk mengintegrasikan dan menjaga sebuah sistem lengkap yang terdiri dari komponen penderia sehingga peranti paparan dan aktuator. Aktiviti makmal dilakukan dalam keadaandan kemudahan yang lengkap, di antaranya adalah makmal pengaturcaraan komputer, makmal analog dan digital, makmal elektronik, makmal mikropemproses, sistem terbenam, makmal rangkaian komputer dan PLC.
Pelajar dibimbing melalui aktiviti makmal yang direka untuk pelajar bagi melengkapkan kemahiran dan pengetahuan teknikal komputer yang diperlukan. Ini bagi mempersiapkan mereka untuk memainkan peranan utama di industri sebagai juruteknik atau pembantu jurutera. Projek makmal yang intensif diterapkan di dalam kurikulum bagi meningkatkan kecekapan pelajar dalam kemahiran teknik serta memahami konsep-konsep teori. Selain itu, pelajar tahun akhir diwajibkan untuk melaksankan projek mini di dalam bidang yang bersesuaian. Pada tahun akhir, semester akhirnya, pelajar akan menjalani latihan industri untuk memberi pendedahan kerja di industri. Jika prestasi yang cemerlang ditunjukkan semasa latihan berkemungkinan besar pelajar akan ditawarkan pekerjaan pada tempat yang sama.

Syarat Kemasukan

Program Pengajian Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan

i) CALON LEPASAN MATRIKULASI
Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM

* Syarat Am Universiti :
• Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian
dalam mata pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia atau kepujian
Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai; dan
• Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; dan
• Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Memenuhi Syarat Am Universiti* serta KEPERLUAN KHAS PROGRAM:
• Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran Physics / Engineering Physics / Chemistry / Engineering
Chemistry / Biology (RK12 & RK32); dan Mathematics / Engineering Mathematics
• Calon yang menggunakan kelayakan mata pelajaran Chemistry / Engineering Chemistry / Biology pada peringkat Matrikulasi /Asasi perlu mendapat sekurang- kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Fizik. DAN
• Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota sehingga menyukarkan kerja amali.

ii) CALON LEPASAN MATRIKULASI TEKNIKAL
Kelayakan Minimum Matrikulasi Teknikal

** Syarat Am Universiti :
• Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian
dalam mata pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia atau kepujian
Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai; dan
• Lulus Matrikulasi Teknikal dengan mendapat sekurang-kurangnya
PNGK 2.00; dan
• Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Memenuhi Syarat Am Universiti** serta KEPERLUAN KHAS PROGRAM:
• Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi Teknikal
dalam mata pelajaran Mathematics dan Engineering Science
• Calon juga perlu mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat
SPM dalam mata pelajaran Fizik. DAN
• Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota sehingga menyukarkan kerja amali.

iii) CALON LEPASAN STPM
Kelayakan Minimum STPM

*** Syarat Am Universiti :
• Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata
pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa
Malaysia Kertas Julai; dan
• Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:
– Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am; dan Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain; dan
• Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Memenuhi Syarat Am Universiti*** serta KEPERLUAN KHAS PROGRAM:
• Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Physics / Chemistry / Biology (RK12 & RK32); dan Mathematics T / Further Mathematics T.
• Calon yang menggunakan kelayakan mata pelajaran Chemistry / Biology pada peringkat STPM perlu mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Fizik; dan
• Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota sehingga menyukarkan kerja amali.

Syarat Kemasukan

iv) CALON LEPASAN DIPLOMA / SETARAF
Kelayakan Minimum Diploma / Setaraf

**** Syarat Am Universiti
• Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian
dalam mata pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia atau kepujian
Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai; dan
• Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti; atau
• Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2008 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat:
– Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am; dan Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain; atau
• Lulus peperiksaan Matrikulasi / Asasi tahun 2008 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; dan
• Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Memenuhi Syarat Am Universiti**** serta KEPERLUAN KHAS PROGRAM:
• Mempunyai Diploma dari Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) atau institusi-
institusi lain yang diiktiraf dalam bidang yang sesuai dengan kursus yang dipohon.
• Mendapat sekurang-kurangnya mendapat PNGK 2.50 di peringkat Diploma
• Pengecualian daripada beberapa mata pelajaran yang berkaitan boleh diberi tertakluk kepada keputusan peperiksaan yang diperolehi di peringkat diploma.
(Calon perlu sertakan salinan transkrip akademik dari semester satu hingga semester akhir semasa menghantar permohonan ke UniMAP).
• Kelulusan pada peringkat Sijil TIDAK akan dipertimbangkan. atau

Kelayakan STPM / Matrikulasi KPM / PASUM / Asasi UiTM (Tahun 2008 atau sebelumnya)
• Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mana-mana dua
(2) mata pelajaran berikut: Physics / Chemistry / Biology (RK12 & RK32) / Mathematics T / Further Mathematics T / Mathematics
• Calon yang menggunakan kelayakan mata pelajaran Chemistry / Biology pada
peringkat STPM perlu mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Fizik; dan
• Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota sehingga menyukarkan kerja amali.

Program Pengajian Diploma

i) CALON LEPASAN SPM
Kelayakan Minimum Lepasan SPM

*****Syarat Am Universiti
• Memiliki kelayakan SPM/setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya LIMA (5) C / KEPUJIAN termasuk Bahasa Melayu.

Memenuhi Syarat Am Universiti***** serta SYARAT KHAS PROGRAM:
• Mendapat sekurang-kurangnya GRED C / KEPUJIAN dalam mata pelajaran Matematik dan Matematik Tambahan
• Salah SATU (1) daripada mata pelajaran berikut:
Fizik, Kimia, Biologi, Pengajian Kejuruteraan Mekanikal, Pengajian Kejuruteraan Awam, Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik, Teknologi Kejuruteraan, Teknologi Elektrik, Teknologi Elektronik, Lukisan Kejuruteraan.
• Mendapat sekurang-kurangnya GRED C / KEPUJIAN dalam mana-mana salah SATU (1) mata pelajaran lain yang belum diambilkira.
• Lulus Bahasa Inggeris DAN
• Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota sehingga menyukarkan kerja amali.

ii) CALON LEPASAN SIJIL / SETARAF YANG DIIKTIRAF OLEH IPTA
Kelayakan Minimum Lepasan Sijil/Setaraf Yang Diiktiraf Oleh IPTA

******Syarat Am Universiti
• Memiliki kelayakan SPM/setaraf dengan mendapat sekurang-
kurangnya KEPUJIAN dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.

Memenuhi Syarat Am Universiti****** serta SYARAT KHAS PROGRAM:
• Lulus dengan memiliki Sijil atau setaraf dalam bidang yang berkaitan dari Politeknik atau Kolej Komuniti atau institusi lain yang diiktiraf setaraf dengannya, dengan mendapat sekurang-kurangnya
PNGK 3.00.
• Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota sehingga menyukarkan kerja amali.

Bidang Penyelidikan

Rekabentuk Sistem Terbenam
• Sistem Pengawal Automasi dan Robotik
• Sistem Instrumentasi Elektronik
• Pemprosesan Isyarat Digital
• Rekabentuk Sistem Elektronik Digital menggunakan FPGA
• Sistem GPS untuk kenderaan automasi
• Sistem di atas cip (SoC)

Sistem Perhubungan
• Rekabentuk Antena
• Permodelan Gelombang Radio dan Tanpa Wayar
• Penyamaan Penyesuai untuk Sistem MIMO pada Sistem RF
• Komunikasi Optik

Komputer, Rangkaian dan ‘Vision’
• Rangkaian Optik dan Komputer
• Senibina Komputer
• Sistem Maklumat Geografi (GIS)
• Sistem Multimedia
• Sistem Pengoperasian
• Keselamatan Komputer
• Pengkomputeran Toleransi Kerosakan
• Kernel Terbenam Sistem Masa Nyata
• Pengesahan Sistem Masa Nyata dan Alat Penentusahan

Kepintaran Buatan dan Kejuruteraan Komputer
• Pemprosesan Imej
• Pengecaman Corak
• Rangkaian Neural Buatan
• Logik Kabur
• Penaakulan Berasaskan Kes

Peluang Kerjaya

Prospek pekerjaan dan kerjaya para graduan setelah tamat pengajian amatlah memberangsangkan. Para graduan boleh berkhidmat di industri dalam bidang-bidang berikut:

• Rekabentuk produk yang berasaskan sistem kawalan digital dan sistem mikropengawal.

• Rekabentuk komponen peralatan bagi sistem telekomunikasi optik, berwayar dan tanpa wayar.

• Penyelidikan dan Pembangunan bagi Industri berasaskan elektronik, Universiti, MIMOS, SIRIM, Pusat Penderiaan Jauh Negara, Badan Berkanun dan Kerajaan.

Kerjaya yang boleh diceburi;
Jurutera Elektronik, Jurutera Produk, Jurutera Telekomunikasi, Jurutera Rekabentuk, Jurutera Sistem, Jurutera Rangkaian, Jurutera Penyelidikan & Pembangunan, Jurutera Eksekutif, Usahawan Teknikal.

Kemudahan – Kemudahan Yang Disediakan

Semua makmal dilengkapkan sepenuhnya dengan perisian dan peralatan terkini. Sesi makmal dilaksanakan dengan nisbah 1 peralatan bagi setiap 2 orang pelajar. Ini adalah bagi memenuhi konsep berorientasi praktikal berdasarkan pembelajaran berasaskan masalah atau projek. Makmal yang disediakan termasuklah:

Makmal Asas Elektronik,
Makmal Rangkaian,
Makmal Teknologi Mikropemproses,
Makmal Asas Perhubungan,
Makmal Frekuensi Radio (Elektromagnetik),
Makmal Komputer,
Makmal Perhubungan Termaju,
Makmal Elektronik Termaju,
Makmal Sistem Terbenam,
Makmal Rangkaian Komputer
Makmal Projek.

Untuk Keterangan Lanjut
Sila Hubungi :

Dekan
Pusat Pengajian Kejuruteraan Komputer dan Perhubungan
Universiti Malaysia Perlis
Kompleks Pusat Pengajian Seberang Ramai (Blok A),
No. 12 & 14, Jalan Satu,
Taman Seberang Jaya Fasa 3,
02000 Kuala Perlis, Perlis, MALAYSIA.

Tel : 604 – 985 1654
Faks : 604 – 985 1695
E-mel : dean_com@unimap.edu.my

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on December 1, 2011 in About UniMAP

 

Pusat Pengajian Mikroelektronik

Program Yang Ditawarkan

Program yang ditawarkan oleh Pusat Pengajian Kejuruteraan Mikroelektronik adalah:

Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian)

(Kejuruteraan Mikroelektronik) (RK05)

Kurikulum program yang telah dibentuk adalah bertujuan untuk memenuhi keperluan jurutera yang berkemahiran dan berpengetahuan tinggi selaras dengan Pelan Induk Perindustrian Negara. Program ini memfokuskan kepada pendedahan terhadap industri melalui penglibatan secara langsung dalam sektor industri itu sendiri. Program empat tahun ini menekankan rekabentuk litar terkamir (IC), fabrikasi IC yang meliputi teknologi semikonduktor, teknologi proses mikrofabrikasi, keboleharapan mikroelektronik dan analisis kegagalan. Program ini juga meliputi fizik semikonduktor, sistem mikro-elektro-mekanikal (MEMS) dan juga pembungkusan IC.

Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian)

(Kejuruteraan Elektronik) (RK86)

Program Kejuruteraan Elektronik dibentuk bagi memenuhi keperluan guna tenaga profesional yang semakin meningkat terutamanya di dalam bidang rekabentuk litar terkamir, rekabentuk perkakasan EDA (Electronic Design Automation) dan elektronik konvensional. Program ini meliputi pengajian di dalam bidang rekabentuk litar terkamir, aplikasi FPGA (Field Programmable Gate Array) dan rekabentuk sistem di atas cip. Program ini juga menekankan kursus elektronik konvensional yang merangkumi kursus elektronik kuasa, peralatan elektronik, sistem kawalan, senibina komputer dan pemprosesan isyarat digit.

Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian)

(Kejuruteraan Fotonik) (RK89)

Kejuruteraan fotonik merupakan program terbaru bagi Pusat Pengajian Kejuruteraan Mikroelektronik yang mana penawaran program ini bermula pada Semester 1 Sesi 2008/09. Kejuruteraan fotonik adalah suatu bidang kejuruteraan yang berdasarkan cahaya dan penggunaanya. Aplikasi yang ketara, dalam bidang pembuatan kereta di mana cahaya pemancaran laser digunakan untuk memateri kerangka kereta. Selain dari itu, pengunaan cahaya laser boleh juga didapati dalam bidang-bidang perubatan untuk pembasmian sel-sel kanser, dalam bidang ketenteraan sebagai pengukur jarak, dalam bidang hiburan sebagai persembahan laser, dalam bidang telekomunikasi optik sebagai pembawa isyarat dan sebagainya. Objektif program ini adalah untuk melahirkan jurutera fotonik yang berkebolehan berdasarkan pengetahuan sains kejuruteraan optik yang tinggi dan seterusnya dapat menyumbang kepada keperluan industri.

Program ini merangkumi tiga bahagian utama iaitu pengenalan kepada fotonik, pencirian peralatan dan cahaya fotonik dan akhirnya aplikasi fotonik dalam bidang-bidang kejuruteraan. Antara subjek-subjek yang merangkumi keperluan ketiga-tiga bahagian tersebut adalah fotonik I, elektronik kuantum,  pengenalan kepada rekabentuk optikal, fotonik II, komponen fotonik, komunikasi optical, pembungkusan optikal, peranti fotonik semikonduktor, laser semikonduktor dan peranti optikal tak-linear.

Diploma Kejuruteraan

(Kejuruteraan Mikroelektronik) (R2427)

Program Diploma Kejuruteraan diharapkan dapat melahirkan tenaga mahir sebagai Pembantu Jurutera bagi memenuhi keperluan guna tenaga negara terutama dalam bidang mikroelektronik secara khusus dan elektronik secara amnya. Oleh itu program yang dibangunkan akan sentiasa diperhalusi secara berterusan dengan :

 • Mengambilkira pandangan dan kesimpulan hasil-hasil kajian serta maklumbalas dari masyarakat, khususnya industri.
 • Memenuhi kehendak-kehendak badan-badan penasihat profesional yang berkaitan seperti Jabatan Perkhidmatan Awam (Bahagian Jaminan Kualiti & Akreditasi).
 • Memastikan keseimbangan antara kepakaran teori dan kemahiran amali.
 • Memastikan tahap pengajaran dan pembelajaran sentiasa bertaraf dunia.

Objektif Program

 • Mengeluarkan jurutera elektronik, mikroelektronik dan fotonik yang berkompeten tinggi dalam aspek teori dan praktikal.
 • Menyumbang kepada bekalan tenaga manusia dalam kejuruteraan elektronik, mikroelektronik dan fotonik.
 • Menyumbang melalui pengajaran, penyelidikan, dan perundingan, kepada pembangunan kejuruteraan elektronik, mikroelektronik dan fotonik selaras dengan keperluan yang digariskan dalam Pelan Perindustrian Nasional Malaysia.
 • Melahirkan graduan agar mempunyai sifat patriotik dan profesionalisme yang tinggi.

Bidang Penyelidikan

Di antara bidang penyelidikan yang kini giat dijalankan oleh Pusat Pengajian Kejuruteraan Mikroelektronik adalah seperti:

1.  Proses

 • Rekabentuk bilik bersih
 • Proses fotolitografi dan proses litografi “E– Beam”
 • Teknologi proses pembungkusan semikonduktor
 • Teknologi proses fabrikasi wafer
 • Pembentukan struktur nano dan pindahan corak
 • Fabrikasi dan pencirian bahan elektronik
 • Pemodelan dan Simulasi peranti semikonduktor
 • Keboleharapan Mikroelektronik, Pengujian dan Analisa Kegagalan
 • Peranti optik dan fotonik; simulasi dan fabrikasi
 • Pengajaran Kejuruteraan Mikrolektronik

2. Rekabentuk

 • Rekabentuk VLSI bervoltan dan berkuasa rendah
 • Rekabentuk litar terkamir: isyarat gabungan, digital & analog
 • Pengujian & keboleharapan di dalam rekebentuk litar terkamir
 • Rekabentuk untuk kebolehujian
 • FPGA dan rekabentuk sel piawai
 • Rekabentuk optik dan fotonik

Pusat pengajian juga menawarkan ijazah M.Sc. dan Ph.D. melalui mod penyelidikan.

Peluang Kerjaya

Terdapat permintaan yang tinggi untuk jurutera mikroelektronik, elektronik dan fotonik yang berkemahiran samada di dalam sektor swasta mahupun kerajaan khasnya di dalam bidang rekabentuk, fabrikasi dan pengujian litar terkamir. Prospek pekerjaan dan kerjaya para graduan setelah tamat kursus amatlah memberangsangkan. Di antara bidang kepakaran mikroelektronik dan elektronik yang boleh para graduan ceburi sebagai bidang kerjaya adalah seperti bidang:

 • Fabrikasi Semikonduktor / Mikroelektronik
 • Rekabentuk Bentangan Terlanggan Penuh dan Terlanggan Separa bagi cip-cip digital, analog, isyarat gabungan dan RF-IC.
 • Rekabentuk Topeng.
 • Rekabentuk ASICs (Application Specific ICs) dan VLSI (Very Large Scale Integration).
 • Rekabentuk MEMS (Micro Electro-Mechanical Systems).
 • Rekabentuk Fotonik dan Optik.
 • Rekabentuk berasaskan VHDL (Very High-Speed IC Hardware Description Language).
 • Alatan Prototaip-Pantas untuk Penghasilan Litar Terkamir.
 • Simulasi Proses dan Peranti.
 • Pembungkusan and Pengujian Litar Terkamir.
 • Kejuruteraan-Membalik pada ICs.

Paragraduan akan berkeupayaan untuk berkhidmat :

 • Dalam sektor penyelidikan dan pembangunan di industri multinasional, industri tempatan, industri kecil universiti-universiti dan badan-badan tempatan seperti di MIMOS dan SIRIM.
 • Dalam industri fabrikasi semikonduktor yang mana proses penghasilan produk memerlukan kepakaran ‘Hands-On’.
 • Sebagai Jurutera Elektronik, Jurutera Rekabentuk IC, Jurutera FA Factory Automation), Jurutera Proses, Jurutera Integrasi Proses, Jurutera Pengeluaran, Jurutera Pembangunan dan Penyelidikan (R&D), Eksekutif Pengurusan Kejuruteraan, Usahawan Teknikal.

Di antara industri-industri yang berkaitan termasuklah :

 • Infineon Technologies (Kulim) Sdn.Bhd.
 • Silterra Malaysia Sdn. Bhd.
 • Spansion (Penang) Sdn.Bhd.
 • Freescale SemiconductorMalaysiaSdn.Bhd.
 • Agilent Technologies (Malaysia) Sdn. Bhd.
 • Intel Penang Design Center dan Intel Malaysia Sdn. Bhd.
 •  Altera (Malaysia) Sdn. Bhd.
 • AMD (Malaysia) Sdn. Bhd.
 • Jabil Circuit Sdn.Bhd.
 • First Solar Sdn.Bhd.
 • MIMOS Berhad
 • Panasonic Malaysia Sdn.Bhd.
 • NEC Semiconductors (M) Sdn. Bhd.
 • AIC Semiconductors (M) Sdn. Bhd.
 • Flextronics TechnologyMalaysiaSdn.Bhd.
 • Motorola Malaysia Sdn.Bhd.
 • On Semiconductor (SCG (M) Sdn. Bhd.)
 • MalaysiaMicroelectronics Solutions Sdn. Bhd.

Kemudahan – Kemudahan Yang Disediakan

Makmal-makmal yang disediakan oleh Pusat Pengajian Kejuruteraan Mikroelektronik :

Makmal Elektronik Asas,Makmal Fabrikasi Mikroelektronik (Bilik Bersih),Makmal Analisa Kegagalan, Makmal Rekabentuk Litar Terkamir,Makmal Bentangan Litar Terkamir (Diploma),Makmal Fizik Semikonduktor,Makmal Rekabentuk MEMS,Makmal Optoelektronik,Makmal Fotonik.

Syarat Kemasukan (RK05, RK86, RK89 &R2427)

Program Pengajian Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan

i) CALON LEPASAN MATRIKULASI

Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM

* Syarat Am Universiti :

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai; dan
 • Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; dan
 • Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Memenuhi Syarat Am Universiti* serta KEPERLUAN KHAS PROGRAM:

 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran Physics / Engineering Physics / Chemistry /Engineering Chemistry; dan Mathematics / Engineering Mathematics
 • Calon yang menggunakan kelayakan mata pelajaran Chemistry / Engineering Chemistry pada peringkat Matrikulasi /Asasi perlu mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Fizik. DAN
 • Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota sehingga menyukarkan kerja amali.

ii) CALON LEPASAN MATRIKULASI TEKNIKAL

Kelayakan Minimum Matrikulasi Teknikal

** Syarat Am Universiti :

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai; dan
 • Lulus Matrikulasi Teknikal dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; dan
 • Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian  University English Test (MUET).

Memenuhi Syarat Am Universiti** serta KEPERLUAN KHAS PROGRAM:

 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi Teknikal dalam mata pelajaran Mathematics dan Engineering Science
 • Calon juga perlu mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Fizik. DAN
 • Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota sehingga menyukarkan kerja amali.

iii) CALON LEPASAN STPM

Kelayakan Minimum STPM

*** Syarat Am Universiti :

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai; dan
 • Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya: – Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am; dan Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain; dan
 • Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Memenuhi Syarat Am Universiti*** serta KEPERLUAN KHAS PROGRAM:

 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM  dalam mata pelajaran Physics / Chemistry; dan Mathematics T / Further Mathematics T.
 • Calon yang menggunakan kelayakan mata pelajaran Chemistry pada peringkat STPM perlu mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Fizik; dan
 • Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota sehingga menyukarkan kerja amali.

iv) CALON LEPASAN DIPLOMA / SETARAF

Kelayakan Minimum Diploma / Setaraf

**** Syarat Am Universiti

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai; dan
 • Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti; atau
 • Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2008 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat: – Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am; dan Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain; atau
 • Lulus peperiksaan Matrikulasi / Asasi tahun 2008 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; dan
 • Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Memenuhi Syarat Am Universiti**** serta KEPERLUAN KHAS PROGRAM:

 • Mempunyai Diploma dari Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) atau institusi-institusi lain yang diiktiraf dalam bidang yang sesuai dengan kursus yang dipohon.
 •  Mendapat sekurang-kurangnya mendapat PNGK 2.50 di peringkat Diploma
 • Pengecualian daripada beberapa mata pelajaran yang berkaitan boleh diberi tertakluk kepada keputusan peperiksaan yang diperolehi di peringkat diploma. (Calon perlu sertakan salinan transkrip akademik dari semester satu hingga semester akhir semasa menghantar permohonan ke UniMAP).
 • Kelulusan pada peringkat Sijil TIDAK akan dipertimbangkan. atau

Kelayakan STPM / Matrikulasi KPM / PASUM / Asasi UiTM (Tahun 2008 atau sebelumnya)

 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut: Physics / Chemistry / Mathematics T / Further Mathematics T / Mathematics Calon yang menggunakan kelayakan mata pelajaran Chemistry pada peringkat STPM perlu mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM  dalam mata pelajaran Fizik; dan
 • Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota sehingga menyukarkan kerja amali.

Program Pengajian Diploma

i) CALON LEPASAN SPM

Kelayakan Minimum Lepasan SPM

*****Syarat Am Universiti

 • Memiliki kelayakan SPM/setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya LIMA (5) C / KEPUJIAN termasuk Bahasa Melayu.

Memenuhi Syarat Am Universiti***** serta SYARAT KHAS PROGRAM:

 • Mendapat sekurang-kurangnya GRED C / KEPUJIAN dalam mata pelajaran Matematik dan Matematik Tambahan
 • Salah SATU (1) daripada mata pelajaran berikut:Fizik, Kimia, Biologi, Pengajian Kejuruteraan Mekanikal, Pengajian Kejuruteraan Awam, Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik, Teknologi Kejuruteraan,Teknologi Elektrik, Teknologi Elektronik, Lukisan Kejuruteraan.
 • Mendapat sekurang-kurangnya GRED C / KEPUJIAN dalam mana-mana salah SATU (1) mata pelajaran lain yang belum diambilkira.
 • Lulus Bahasa Inggeris DAN
 • Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota sehingga menyukarkan kerja amali.

ii) CALON LEPASAN SIJIL / SETARAF YANG DIIKTIRAF OLEH IPTA

Kelayakan Minimum Lepasan Sijil/Setaraf Yang Diiktiraf Oleh IPTA

******Syarat Am Universiti

 • Memiliki kelayakan SPM/setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya KEPUJIAN dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.

Memenuhi Syarat Am Universiti****** serta SYARAT KHAS PROGRAM:

 • Lulus dengan memiliki Sijil atau setaraf dalam bidang yang berkaitan dari Politeknik atau Kolej Komuniti atau institusi lain yang diiktiraf  setaraf dengannya, dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00.
 • Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota sehingga menyukarkan kerja amali.

Untuk Keterangan Lanjut

Sila Hubungi :

Dekan

Pusat Pengajian Kejuruteraan Mikroelektronik

Universiti Malaysia Perlis

Blok A, Kompleks Pusat Pengajian UniMAP,

02600 Jejawi, Arau,

Perlis, MALAYSIA.

Tel       : 604 – 979 8386 / 8313 / 8309 / 8008

Faks     : 604 – 979 8305

E-mel   : dean_microe@unimap.edu.my, mikroelektronik@unimap.edu.my

Web     : http://some.unimap.edu.my

 
Leave a comment

Posted by on November 10, 2011 in About UniMAP

 

Welcome to UniMAP Blog !

Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) is a government-funded Malaysian public university situated at the northern-most part of peninsular Malaysia, bordering with Thailand. Formerly known as Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia (KUKUM) (English: Northern Malaysia University College of Engineering), it was established in 2001 as one of the government’s initiatives to satisfy the country’s human resource requirement, especially with regard to producing a new breed of engineers who can respond very well to the technical requisites stipulated in Malaysia’s Industrial Master Plan.

From its humble beginnings of only two schools offering two undergraduate engineering degree programmes (namely Microelectronic Engineering and Computer Engineering), UniMAP now offers twenty three programmes leading to B. Eng and B. Business and six programmes leading to Diploma (Engineering), offered through eight engineering schools and one business school. In addition, it has twelve postgraduate programmes leading to MSc (Engineering) and PhD. All of its undergraduate programmes are accredited by the Malaysian Engineering Accreditation Council (EAC), which subscribes to the globally accepted engineering education convention Washington Accord, and to the Malaysian Qualification Agency (MQA).

To-date, there are approximately 6300 students and a workforce of more than 600 people comprising of academic and non-academic staff. Of the 6300 students, 430 are postgraduates. Overall, close to 250 are international students. There is also a score of international staff – 60 to be exact – hailing from 16 countries around the world. In terms of graduate employability, UniMAP is one of Malaysia’s highest, which is at 70% for 2010 graduates.

Electronic-based engineering is UniMAP’s focus, however, related fields of engineering and technology that support the advancement of electronic-based engineering – such as bioprocess engineering, manufacturing engineering, and environmental engineering – are also pursued.

As far as research goes, there are eight research clusters, established since 2005. The clusters are Sensor Technology and Applications Cluster, Autonomous Systems and Machine Vision Cluster, Electrical Energy and Industrial Electronic System Cluster, Intelligent Signal Processing Cluster, Embedding Computing Cluster, Sustainable Engineering Cluster, Human-Interface and Business Incubation Cluster and the Institute of Nano Electronic.

According to the most recent government’s official ranking system MyRA, UniMAP ranked no. 5 amongst all 20 Malaysian public universities. Between 2003 and 2010, it accumulated RM 33.5 million (or approximately 7.7 million Euro or 6.9 million GBP) worth of research grants including from abroad. UniMAP’s research products have won hundreds of gold, silver and bronze medals in more than 20 exhibitions and competitions held in Malaysia and overseas, including in Geneva, Brussels, Warsaw, London, Seoul, and Pittsburgh. In Webometric’s ‘Ranking of Repositories’, it is placed at no. 239 in the world, whereas in ‘EduRoute’, it is at no. 749 in the world, and no. 4 in Malaysia. Measured against SCORPUS, UniMAP is at no. 10 amongst Malaysian public universities.

More information on UniMAP can be found at www.unimap.edu.my or through the Vice-Chancellor’s Office, vc@unimap.edu.my

 
1 Comment

Posted by on August 25, 2011 in About UniMAP